Energeticky úsporný dům - Standardní vybavení domu

Hlavní stránka -  Katalog domů -  Energeticky úsporný dům - Standardní vybavení domu

ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM

Tento rodinný dům se vyznačuje roční spotřebou tepla cca 80 kWh/m2, tloušťkou obvodové stěny 300 až 350 mm a součinitelem prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U = 0,15 až 0,20 W/m2K.
Jako výplně otvorů používáme okna plastová, případně dřevěná s izolačním dvojsklem a plastové nebo dřevěné dveře.
K vytápění budovy je možno použít libovolný topný systém schopný pokrýt vypočtené tepelné ztráty budovy. Dispoziční uspořádání rodinného domu není zásadně omezeno tepelně technickými požadavky a je možno v maximální možné míře uspokojit požadavky zákazníka na umístění jednotlivých místností.

Vybavení domu na klíč – STANDART

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě Vám řeší Flexibuild, s.r.o.

SPODNÍ STAVBA

 • základové pasy z prostého betonu B12,5 š=30 cm do nezámrzné hloubky 90 – 120 cm
 • podsyp desky ze štěrkopísku případně drceného staveništního odpadu tloušťky 10 cm – únosnost 5 Kpa
 • základová deska tl. 15 cm s armovací Kari sítí 100/100/6,3
 • tekutá penetrace + hydroizolace asfaltovými pásy
 • protiradonová izolace podle radonového indexu pozemku
 • zateplení základových pasů (v = 0,6 m) Syrodurem tl. 2 cm, systémová kamínková omítka
 • cena desky je pouze orientační a je uvažována na rovině

VRCHNÍ STAVBA

Obvodová stěna: tloušťka stěny 0,303 m; R= 4,727 ; U= 0,212 [W/m2.K]

Exterier

 • tenkovrstvá omítka tl.4 mm
 • stěrkovací hmota se sklovláknitou armovací tkaninou tl.4 mm
 • EPS F 40 mm – tloušťka zateplení může být navýšena podle požadovaných tepelně technických vlastností domu
 • deska flexibuild tl.15 mm
 • rámová konstrukce (KVH) 140×80 mm včetně tepelně izolační výplně z EPS 100 Stabil (sendvičová konstrukce, stavební systém Flexibuild)
 • deska flexibuild tl.15 mm
 • reflexní parotěsná fólie tl. 0,2 mm
 • uzavřená vzduchová mezera tl.60 mm
 • deska flexibuild tl.15 mm
 • obložení deskami SDK pro běžné použití, tl. 9,5 mm
 • nátěr Primalex Standard – bílý – 2 vrstvy

Interier

Příčky: tloušťka příčky 0,129 m

 • nátěr Primalex Standard – bílý – 2 vrstvy
 • obložení deskami SDK pro běžné použití, tl. 9,5 mm
 • deska flexibuild tl.15 mm
 • rámová konstrukce 80 mm včetně tepelně izolační výplně z EPS 100 Stabil
 • deska flexibuild tl.15 mm
 • obložení deskami SDK pro běžné použití, tl. 9,5 mm
 • nátěr Primalex Standard – bílý – 2 vrstvy

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A KRYTINA

 • nosná konstrukce střechy podle projektu
 • střešní krytina plechová

OKAPY A DEŠŤOVÉ SVODY

 • provedení z pozinku
 • ukončení 10 cm pod horní hranou základové desky

HRUBÉ PODLAHY

Podlaha 1.NP:

 • vyrovnávací vrstva – Liapor (Keramzit), zrno 4–8, 350 kg/m3, Ø 2cm tloušťka
 • tepelná izolace EPS 100 Stabil tl. 8 cm – 2 vrstvy á 4 cm
 • deska flexibuild basic 1,5 cm
 • deska flexibuild basic 1,5 cm (pokládaní křížem, uchycení pomocí vrutů á 30 cm)

(variantně OSB – dle typu nášlapné vrstvy)

Strop 1.NP:

 • tepelná a zvuková izolace podle projektu (cca 20 cm foukané izolace)
 • podhledový rošt z CD profilů na závěsy
 • parotěsná fólie
 • podhled SDK pro běžné použití, tl. 12,5 mm
 • nátěr Primalex Standard – bílý – 2 vrstvy

OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE

 • standardní rozměr okna – 1200×1400 mm
 • materiál plast, 5 komorový profil rámu a křídla, bílá barva
 • celoobvodové kování zajišťující otvíravou, sklopnou a mikroventilační pozici
 • zasklení izolačním dvojsklem U = 1,1 W/m2.K
 • standardní výška balkónových dveří je 2100 mm
 • výrobce: RI-Okna a.s., profil Standard 5

OKENNÍ PARAPETY

 • vnější parapety plastové v barvě bílé
 • vnitřní parapety umělohmotné duté profily, barva standard

VSTUPNÍ DVEŘE

 • materiál plast, barva bílá (do 20 000 Kč)

VNITŘNÍ DVEŘE

 • vnitřní dveře jsou plné hladké foliované, barva standard
 • zárubeň obložková z foliované MDF a vrchním kováním

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

Obklady:

 • kuchyň mezi skříňkami kuchyňské linky (do 3 m2)
 • WC a koupelna (do 10 m2)

Podlaha:

 • koupelna a WC bez soklu, kuchyň a technická místnost se soklem
 • cena obkladu do 250 Kč/m2, dlažba do 250 Kč/m2 bez DPH

ELEKTROINSTALACE

 • rozsah vybavení elektroinstalací se řídí projektovou dokumentací daného domu
 • elektroinstalace jsou vedeny podle platných ČSN
 • zásuvky a vypínače bílé
 • vývody pro světla jsou ukončeny objímkou se 60 W žárovkou
 • obývací pokoj 2× vývod pro světlo, 6 zásuvek
 • ložnice, pokoje 1× vývod pro světlo, 4 zásuvky
 • koupelna 1× vývod pro světlo, 2 zásuvky
 • WC 1× vývod pro světlo
 • technická místnost 1× vývod pro světlo, 4 zásuvky
 • chodba 1× vývod pro světlo, 2 zásuvky
 • terasa 1× vývod pro světlo, 1 venkovní zásuvka
 • vstup 1× vývod pro světlo
 • elektroinstalace je provedena v rámci domu, elektroměr a přípojka není součástí

dodávky

 • hromosvod dle ČSN
 • anténní a telefonní rozvod – za příplatek

VYTÁPĚNÍ

 • dům je vybaven deskovými radiátory v bílé barvě, elektrické přímotopy
 • rozmístění a počet radiátorů je dán výpočtem tepelných ztrát místností
 • elektrický zásobník vody 120 l
 • plynová přípojka není součástí dodávky domu

KANALIZACE A VODOVOD

 • veškeré odpadní trubky jsou z plastu
 • ležatá kanalizace (pod základovou deskou) je součástí dodávky domu
 • rozvody vody jsou v plastu
 • vývody pro umyvadla, sprchy a vany jsou napojeny na teplou a studenou vodu
 • veškeré rozvody jsou provedeny v rámci domu, vodoměr a přípojka není součástí

  dodávky

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

 • není součástí standardní dodávky
 • přívody pro sanitární vybavení jsou napojeny na teplou a studenou vodu
 • přívody dle projektové dokumentace
 • 1× přívod pro pračku

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

 • dřevěné konstrukce jsou ošetřeny ochranným prostředkem proti houbám a hmyzu
 • dřevěné prvky jsou voleny podle statického výpočtu
 • nosná konstrukce domu je tvořena hranoly KVH

Patrový dům navíc obsahuje:

SCHODIŠTĚ

 • schody mezi přízemím a podkrovím jsou samonosné celodřevěné, bez podstupnic s celodřevěným zábradlím bez madla na stěně
 • materiál napojovaný buk včetně kvalitního transparentního laku

Strop 1.NP (Podlaha 2.NP):

 • deska OSB 22 mm (dle statického výpočtu)
 • kročejová izolace – pěnový polystyren s útlumem kročejového hluku tl. 2 cm
 • deska OSB 22 mm (dle statického výpočtu)
 • nosníky STEICO, fošny, atd. (rozměry a počet podle statického výpočtu)
 • tepelná a zvuková izolace (6 cm)
 • podhledový rošt z CD profilů na závěsy
 • parotěsná fólie
 • podhled SDK pro běžné použití, tl. 12,5 mm
 • nátěr Primalex Standard – bílý – 2 vrstvy

Strop 2.NP:

 • podle projektu
 • podhled SDK pro běžné použití, tl. 12,5 mm
 • nátěr Primalex Standard – bílý – 2 vrstvy
 • tepelná a zvuková izolace podle projektu (20 cm izolace)

Veškeré údaje v tomto popisu jsou orientační, mohou se měnit dle upřesnění individuálního projektu zákazníkem či projektovou dokumentací.

Pro podrobné informace o standardním vybavení domů kontaktujte naše .