Hrubá stavba na klíč 2011

Hlavní stránka -  Katalog domů -  Hrubá stavba na klíč 2011

Standardní provedení hrubé stavby energeticky úsporného rodinného domu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vlastní projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby včetně umístění domu na pozemku stavebníka a inženýrské sítě zajistí Flexibuild s.r.o. – nejsou v ceně stavby.

SPODNÍ STAVBA

 • Základové pásy z prostého betonu B12,5, š = 30 cm do nezámrzné hloubky 90 – 120 cm
 • Podsyp desky ze štěrkopísku případně drceného kameniva nebo staveništního odpadu tloušťky 10 cm – únosnost 5 kPa
 • Základová deska rl. 15 cm s armovací Kari sítí 100/100/6,3
 • Tekutá penetrace + hydroizolace asfaltovými pásy
 • Protiradonová izolace dle požadavků radonového indexu pozemku
 • Zateplení základových pásů (v = 60 cm) Styrodurem v tl. 4 cm, systémová mozaiková omítka
 • Cena desky je pouze orientační a je uvažována na rovinatém terénu bez ztížených podmínek pro zakládání staveb

VRCHNÍ STAVBA

Obvodová stěna: tloušťka stěny 23,8 cm, R = 5,207 (m2.K/W), U = 0,192 (W/m2.K) Exteriér

 • Tenkovrstvá probarvená akrylátová omítka tl. 4mm
 • Stěrkovací hmota se sklovláknitou armovací tkaninou tl. 4mm
 • EPS 70F tl. 6 cm – tloušťka zateplení může být navýšena dle tepelně technických požadavků investora
 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm
 • Rámová konstrukce (KVH hranoly) 14×8 cm včetně tepelně izolační výplně sendviče z EPS 100 Stabil
 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm

Interiér Příčky: tloušťka příčky 11 cm

 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm
 • Rámová konstrukce (KVH hranoly) 8×8 cm včetně izolační výplně sendviče z EPS 100 Stabil
 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A KRYTINA

 • Nosná konstrukce střechy podle projektu
 • Velkoformátová krytina z profilovaného plechu s povrchovou úpravou

OKAPY A DEŠŤOVÉ SVODY

 • Provedení – pozinkovaný plech
 • Svislé svody jsou ukončeny 10 cm pod hranou základové desky

OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE

 • Materiál plast, barva oboustranně bílá, 5-ti komorový profil rámu, izolační dvojsklo s U = 1,1 W/m2.K
 • Celoobvodové kování zajišťující otevíravou, sklopnou a mikroventilační pozici

OKENNÍ PARAPETY

 • Vnější parapety plastové v barvě bílé

VSTUPNÍ DVEŘE

 • Materiál plast, barva oboustranně bílá (v ceně do 20.000,– Kč)

KANALIZACE A VODOVOD

 • Veškeré odpadní trubky jsou z plastu
 • Ležatá kanalizace pod základovou deskou je součástí dodávky domu
 • Rozvody kanalizace a vody nad základovou deskou nejsou součástí dodávky domu

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

 • Dřevěné konstrukce jsou ošetřeny ochranným prostředkem proti houbám a hmyzu
 • Veškeré dřevěné prvky jsou voleny na základě statického výpočtu
 • Nosná konstrukce domu je tvořena smrkovými vysušenými kalibrovanými hranoly (KVH)

PATROVÝ DŮM NAVÍC OBSAHUJE:

STROP 1. NP (PODLAHA 2. NP):

 • Deska OSB tl. 2,2 cm jako záklop stropní nosné konstrukce 1. NP
 • Stropní nosníky v rozměrech a profilech dle statického výpočtu

PŘÍČKY 2. NP Příčky: tloušťka příčky 11 cm

 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm
 • Rámová konstrukce (KVH hranoly) 8×8 cm včetně izolační výplně sendviče z EPS 100 Stabil
 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm

Standardní provedení hrubé stavby nízkoenergetického rodinného domu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vlastní projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby včetně umístění domu na pozemku stavebníka a inženýrské sítě zajistí Flexibuild s.r.o. – nejsou v ceně stavby.

SPODNÍ STAVBA

 • Základové pásy z prostého betonu B 12,5, š = 30 cm do nezámrzné hloubky 90 – 120 cm
 • Podsyp desky ze štěrkopísku případně drceného kameniva nebo staveništního odpadu tloušťky 10 cm – únosnost 5 kPa
 • Základová deska rl. 15 cm s armovací Kari sítí 100/100/6,3
 • Tekutá penetrace + hydroizolace asfaltovými pásy
 • Protiradonová izolace dle požadavků radonového indexu pozemku
 • Zateplení základových pásů (v = 60 cm) Styrodurem v tl. 8 cm, systémová mozaiková omítka
 • Cena desky je pouze orientační a je uvažována na rovinatém terénu bez ztížených podmínek pro zakládání staveb

VRCHNÍ STAVBA

Obvodová stěna: tloušťka stěny 27,8 cm, R = 6,2 (m2.K/W), U = 0,161 (W/m2.K) Exteriér

 • Tenkovrstvá probarvená akrylátová omítka tl. 4 mm
 • Stěrkovací hmota se sklovláknitou armovací tkaninou tl. 4 mm
 • EPS 70F tl. 10 cm – tloušťka zateplení může být navýšena dle tepelně technických požadavků investora
 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm
 • Rámová konstrukce (KVH hranoly) 14×8 cm včetně tepelně izolační výplně sendviče z EPS 100 Stabil
 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm

Interiér Příčky: tloušťka příčky 11 cm

 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm
 • Rámová konstrukce (KVH hranoly) 8×8 cm včetně izolační výplně sendviče z EPS 100 Stabil
 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A KRYTINA

 • Nosná konstrukce střechy podle projektu
 • Betonová střešní taška KM BETA nebo BRAMAC

OKAPY A DEŠŤOVÉ SVODY

 • Provedení – pozinkovaný plech
 • Svislé svody jsou ukončeny 10 cm pod hranou základové desky

OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE

 • Materiál plast, barva oboustranně bílá, 5-ti komorový profil rámu, izolační dvojsklo s U = 0,8 W/m2.K
 • Celoobvodové kování zajišťující otevíravou, sklopnou a mikroventilační pozici

OKENNÍ PARAPETY

 • Vnější parapety z korozi odolného ohýbaného hliníkového plechu v barvě bílé nebo hnědé

VSTUPNÍ DVEŘE

 • Materiál plast, barva oboustranně bílá (v ceně do 25.000,– Kč)

KANALIZACE A VODOVOD

 • Veškeré odpadní trubky jsou z plastu
 • Ležatá kanalizace pod základovou deskou je součástí dodávky domu
 • Rozvody kanalizace a vody nad základovou deskou nejsou součástí dodávky domu

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

 • Dřevěné konstrukce jsou ošetřeny ochranným prostředkem proti houbám a hmyzu
 • Veškeré dřevěné prvky jsou voleny na základě statického výpočtu
 • Nosná konstrukce domu je tvořena smrkovými vysušenými kalibrovanými hranoly (KVH)

PATROVÝ DŮM NAVÍC OBSAHUJE:

STROP 1. NP (PODLAHA 2. NP):

 • Deska OSB tl. 2,2 cm jako záklop stropní nosné konstrukce 1. NP
 • Stropní nosníky v rozměrech a profilech dle statického výpočtu

PŘÍČKY 2.NP Příčky: tloušťka příčky 11 cm

 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm
 • Rámová konstrukce (KVH hranoly) 8×8 cm včetně izolační výplně sendviče z EPS 100 Stabil
 • Deska Flexibuild Basic tl. 1,5 cm

CENY DOMŮ V PROVEDENÍ – 2011

     
 
Bungalov 01 721 000 925 000 796 000 1 003 000
Bungalov 02 846 000 1 089 000 905 000 1 151 000
Bungalov 03 957 000 1 215 000 1 024 000 1 285 000
Bungalov 04 1 016 000 1 322 000 1 092 000 1 401 000
Bungalov 05 1 091 000 1 437 000 1 171 000 1 520 000
Tradiční 01 1 027 000 1 335 000 1 160 000 1 427 000
Tradiční 02 1 422 000 1 723 000 1 509 000 1 813 000
Moderní 01 1 115 000 1 322 000 1 180 000 1 390 000
Moderní 02 1 344 000 1 600 000 1 445 000 1 704 000
Moderní 03 1 004 000 1 209 000 1 101 000 1 309 000

Ceny jsou uvedeny v Kč bez 10 % DPH!