Nízkoenergetický dům - standardní vybavení domu

Hlavní stránka -  Katalog domů -  Nízkoenergetický dům - standardní vybavení domu

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Nízkoenergetické stavby jsou charakterizovány roční spotřebou tepla 15 až 50 kWh/m2. Tato hodnota je dosažena přidáním tepelně izolačního materiálu obvodových stěn, podlah a stropů tak, aby součinitel prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U = 0,10 až 0,15 W/m2K.
Okenní a dveřní otvory je vhodné orientovat na stranu s nejvyšším slunečním svitem. Okna a dveře jsou vybavena teplými rámečky z nerezu nebo plastu, izolačními trojskly a jsou systémově zabudována. S ohledem na tepelné ztráty je minimalizován počet otvorů, optimalizovány jejich rozměry a způsob otevírání, případně větrání. Energetický režim budovy je navržen s ohledem na tepelné ztráty, způsob vytápění, větrání, ohřev užitkové vody, užívané elektrospotřebiče atd. Je přihlédnuto i k ostatním faktorům ovlivňujícím energetické nároky stavby, jako jsou orientace pozemku, převládající směr větru, osazení budovy do terénu, poměr ochlazované obálky domu a obestavěného prostoru, členitosti fasády, počtu osob atd. K hospodárnému využití tepla je vhodné využít řízeného větrání /rekuperace/.
S ohledem na zmíněné faktory probíhá i návrh uspořádání místností, jejich orientace ke světovým stranám a ochlazovaným částem fasády. Obecně platí, že k severní, tj. nejvíce ochlazované části fasády, jsou umístěny nebytové prostory, temperované na nižší teplotu a s minimálními požadavky na osvětlení.

Vybavení domu na klíč – Standart nízkoenergetický dům

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě Vám řeší Flexibuild, s.r.o.

SPODNÍ STAVBA

 • základové pasy z prostého betonu B12,5 š=30 cm do nezámrzné hloubky 90 – 120 cm
 • podsyp desky ze štěrkopísku případně drceného staveništního odpadu tloušťky 10 cm – únosnost 5 Kpa
 • základová deska tl. 15 cm s armovací Kari sítí 100/100/6,3
 • tekutá penetrace + hydroizolace asfaltovými pásy
 • protiradonová izolace podle radonového indexu pozemku
 • zateplení základových pasů (v = 0,6 m) Syrodurem tl. 8 cm, systémová kamínková omítka
 • cena desky je pouze orientační a je uvažována na rovině

VRCHNÍ STAVBA

Obvodová stěna: tloušťka stěny 0,363 m; R= 6,348 ; U= 0,158 [W/m2.K]

Exterier

 • tenkovrstvá omítka tl.4 mm
 • stěrkovací hmota se sklovláknitou armovací tkaninou tl.4 mm
 • EPS F 100 mm – tloušťka zateplení může být navýšena podle požadovaných tepelně technických vlastností domu
 • deska flexibuild tl.15 mm
 • rámová konstrukce (KVH) 140×80 mm včetně tepelně izolační výplně z EPS 100 Stabil (sendvičová konstrukce, stavební systém Flexibuild)
 • deska flexibuild tl.15 mm
 • reflexní parotěsná fólie tl. 0,2 mm
 • uzavřená vzduchová mezera tl.60 mm
 • deska flexibuild tl.15 mm
 • obložení deskami SDK pro běžné použití, tl. 9,5 mm
 • nátěr Primalex Standard – bílý – 3 vrstvy

Interier

Příčky: tloušťka příčky 0,129 m

 • nátěr Primalex Standard – bílý – 3 vrstvy
 • obložení deskami SDK pro běžné použití, tl. 9,5 mm
 • deska flexibuild tl.15 mm
 • rámová konstrukce 80 mm včetně tepelně izolační výplně z EPS 100 Stabil
 • deska flexibuild tl.15 mm
 • obložení deskami SDK pro běžné použití, tl. 9,5 mm
 • nátěr Primalex Standard – bílý – 3 vrstvy

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A KRYTINA

 • nosná konstrukce střechy podle projektu
 • střešní krytina betonová (např. KM Beta Elegant – Taška základní)

OKAPY A DEŠŤOVÉ SVODY

 • provedení z pozinku
 • ukončení 10 cm pod horní hranou základové desky

HRUBÉ PODLAHY

Podlaha 1.NP:

 • vyrovnávací vrstva – Liapor (Keramzit), zrno 4–8, 350 kg/m3, Ø 2cm tloušťka
 • tepelná izolace EPS 100 Stabil tl. 10 cm – 2 vrstvy á 5 cm
 • deska flexibuild basic 1,5 cm
 • deska flexibuild basic 1,5 cm (pokládaní křížem, uchycení pomocí vrutů á 30 cm)

(variantně OSB – dle typu nášlapné vrstvy)

Strop 1.NP:

 • tepelná a zvuková izolace podle projektu (cca 30 cm foukané izolace)
 • podhledový rošt z CD profilů na závěsy
 • parotěsná fólie
 • podhled SDK pro běžné použití, tl. 12,5 mm
 • nátěr Primalex Standard – bílý – 3 vrstvy

OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE

 • standardní rozměr okna – 1200×1400 mm
 • materiál plast, 5 komorový profil rámu a křídla, bílá barva
 • celoobvodové kování zajišťující otvíravou, sklopnou a mikroventilační pozici
 • zasklení izolačním dvojsklem U = 0,8 W/m2.K
 • standardní výška balkónových dveří je 2100 mm
 • výrobce: RI-Okna a.s., profil Elegant

OKENNÍ PARAPETY

 • vnější parapety z koroze odolného hliníkového ohýbaného profilu v barvě bílé nebo hnědé
 • vnitřní parapety jsou u všech oken z laminované DTD nebo umělohmotných dutých profilů, barva standard

VSTUPNÍ DVEŘE

 • materiál plast, barva bílá (do 25 000 Kč)

VNITŘNÍ DVEŘE

 • vnitřní dveře jsou plné hladké foliované, barva standard
 • zárubeň obložková z foliované MDF a vrchním kováním

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

Obklady:

 • kuchyň mezi skříňkami kuchyňské linky (do 3 m2)
 • WC a koupelna (do 10 m2)

Podlaha:

 • koupelna a WC bez soklu, kuchyň a technická místnost se soklem
 • cena obkladu do 300 Kč/m2, dlažba do 300 Kč/m2 bez DPH

ELEKTROINSTALACE

 • rozsah vybavení elektroinstalací se řídí projektovou dokumentací daného domu
 • elektroinstalace jsou vedeny podle platných ČSN
 • zásuvky a vypínače bílé
 • vývody pro světla jsou ukončeny objímkou se 60 W žárovkou
 • obývací pokoj 2× vývod pro světlo, 6 zásuvek
 • ložnice, pokoje 1× vývod pro světlo, 4 zásuvky
 • koupelna 1× vývod pro světlo, 2 zásuvky
 • WC 1× vývod pro světlo
 • technická místnost 1× vývod pro světlo, 4 zásuvky
 • chodba 1× vývod pro světlo, 2 zásuvky
 • terasa 1× vývod pro světlo, 1 venkovní zásuvka
 • vstup 1× vývod pro světlo
 • elektroinstalace je provedena v rámci domu, elektroměr a přípojka není součástí

dodávky

 • hromosvod dle ČSN
 • anténní a telefonní rozvod – za příplatek

VYTÁPĚNÍ

 • teplovodní vytápění, rozvody topení v plastu
 • dům je vybaven deskovými radiátory v bílé barvě (výrobce: Korado)
 • rozmístění a počet radiátorů je dán výpočtem tepelných ztrát místností
 • elektrický kotel se zásobníkem vody 120 l
 • plynová přípojka není součástí dodávky domu

KANALIZACE A VODOVOD

 • veškeré odpadní trubky jsou z plastu
 • ležatá kanalizace (pod základovou deskou) je součástí dodávky domu
 • rozvody vody jsou v plastu
 • vývody pro umyvadla, sprchy a vany jsou napojeny na teplou a studenou vodu
 • veškeré rozvody jsou provedeny v rámci domu, vodoměr a přípojka není součástí

  dodávky

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

 • není součástí standardní dodávky
 • přívody pro sanitární vybavení jsou napojeny na teplou a studenou vodu
 • přívody dle projektové dokumentace
 • 1× přívod pro pračku

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

 • dřevěné konstrukce jsou ošetřeny ochranným prostředkem proti houbám a hmyzu
 • dřevěné prvky jsou voleny podle statického výpočtu
 • nosná konstrukce domu je tvořena hranoly KVH

Patrový dům navíc obsahuje:

SCHODIŠTĚ

 • schody mezi přízemím a podkrovím jsou samonosné celodřevěné, bez podstupnic s celodřevěným zábradlím bez madla na stěně
 • materiál napojovaný buk včetně kvalitního transparentního laku

Podlaha 2.NP (strop 1.NP):

 • deska OSB 22 mm (dle statického výpočtu)
 • kročejová izolace – pěnový polystyren s útlumem kročejového hluku tl. 4 cm
 • deska OSB 22 mm (dle statického výpočtu)
 • nosníky STEICO, fošny, atd. (rozměry a počet podle statického výpočtu)
 • tepelná a zvuková izolace (tl. 10 cm)
 • podhledový rošt z CD profilů na závěsy
 • parotěsná fólie
 • podhled SDK pro běžné použití, tl. 12,5 mm
 • nátěr Primalex Standard – bílý – 3 vrstvy

Strop 2.NP:

 • podle projektu
 • podhled SDK pro běžné použití, tl. 12,5 mm
 • nátěr Primalex Standard – bílý – 3 vrstvy
 • tepelná a zvuková izolace podle projektu (cca 30 cm izolace)

Veškeré údaje v tomto popisu jsou orientační, mohou se měnit dle upřesnění individuálního projektu zákazníkem či projektovou dokumentací.

Pro podrobné informace o standardním vybavení domů kontaktujte naše .