Pasivní dům

Hlavní stránka -  Katalog domů -  Pasivní dům

Vhodný pro pasivní standart

Vhodný pro pasivní standart

Vhodný pro pasivní standart

Vhodný pro pasivní standart

PASIVNÍ DŮM

Nízkoenergetické stavby jsou charakterizovány roční spotřebou tepla méně než 15 kWh/m2. Tato hodnota je dosažena přidáním tepelně izolačního materiálu obvodových stěn, podlah a stropů tak, aby součinitel prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U < 0,10 W/m2K.
Okenní a dveřní otvory je vhodné orientovat na stranu s nejvyšším slunečním svitem. Okna a dveře jsou vybavena teplými rámečky z nerezu nebo plastu, izolačními trojskly a jsou systémově zabudována. S ohledem na tepelné ztráty je minimalizován počet otvorů, optimalizovány jejich rozměry a způsob otevírání, případně větrání.
Energetický režim budovy je navržen s ohledem na tepelné ztráty, způsob vytápění, větrání, ohřev užitkové vody, užívané elektrospotřebiče atd. Je přihlédnuto i k ostatním faktorům ovlivňujícím energetické nároky stavby, jako jsou orientace pozemku, převládající směr větru, osazení budovy do terénu, poměr ochlazované obálky domu a obestavěného prostoru, členitosti fasády, počtu osob atd. K hospodárnému využití tepla je vhodné využít řízeného větrání /rekuperace/. Teplo na ohřívání přicházejícího vzduchu může také pocházet ze systému ohřevu vody v objektu. Pro zvýšení úspory je možné systém doplnit solárními systémy pro podporu vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.
S ohledem na zmíněné faktory probíhá i návrh uspořádání místností, jejich orientace ke světovým stranám a ochlazovaným částem fasády. Obecně platí, že k severní, tj. nejvíce ochlazované části fasády, jsou umístěny nebytové prostory, temperované na nižší teplotu a s minimálními požadavky na osvětlení.

Soubory: