Projektová dokumentace

Hlavní stránka -  Katalog domů -  Projektová dokumentace

Součástí nabídky našeho katalogu rodinných domů je i nabídka projektové dokumentace:

Projekt pro stavební povolení

 • pohledy
 • půdorysy jednotlivých podlaží
 • řez domu
 • výpis prvků
 • technická zpráva
 • požární zpráva

Realizační projekt

 • základy
 • krov
 • konstrukční detaily
 • výkresy skladeb
 • projekt ZTI, vytápění, elektroinstalace

Výkaz výměr

Položkový rozpočet

Projekt situace stavby včetně napojení na inženýrské sítě

Projekt řešení inteligence domu

Individuální projekty RD – v případě, že jste si nevybrali z našeho katalogu

Pro podrobné informace o nabídce projektové dokumentace kontaktujte naše .